Patricia Berkouwer James van der Borght Blikvangers Fotografie Expositie Tentoonstelling

Blikvangers
Fototentoonstelling, 3-31 mei 2008

In de MLB Expositieruimte is fotografisch werk te zien van Patricia Berkouwer (35) en James van der Borght (59).

Patricia Berkouwer
Het alledaagse anders bekeken

“Met mijn foto’s wil ik je verrassen. Ik zet je graag op het verkeerde been. Tegelijkertijd vind ik het belangrijk dat de foto ‘gewoon mooi’ is.”

Patricia heeft van jongs af aan een scherp oog voor detail. Daar waar een ander voorbij loopt aan het ogenschijnlijk triviale, blijft Patricia staan. Zij weet vervolgens altijd wel een ongebruikelijke invalshoek te vinden waardoor een bijzondere compositie ontstaat. Je ziet het alledaagse in haar foto's tot leven komen.

Soms lijkt Patricia een levende paradox. Haar portfolio is bijzonder divers en lijkt diverse stijlen te bevatten. Haar werk is een bonte verzameling landschappen, straatbeelden en detailopnames van schijnbaar willekeurige objecten.

Zij heeft hiermee een krachtige eigen stijl weten te ontwikkelen.

Website...

James
van der Borght
Digitaal creëren

Licht, daar gaat het om. Licht en sfeer. Voor optimale controle verkoos James daarom jaren geleden voor fotografie in de studio. Met de opkomst van digitale nabewerking veranderde dit.

Als James fotografeert, heeft hij het uiteindelijke plaatje al in zijn hoofd. De foto’s zijn een tussenstop. In de computer maakt James er iets van dat echt van hemzelf is en dus veel verder gaat dan puur registratie van de wereld om hem heen.

Locatie
en contact
Adres, e-mailadres en foto's

MLB expositieruimte
Witte de Withstraat 32A-bg
1057 XZ Amsterdam
020-6897253
www.mlbgalerie.nl

Open:
elke zaterdag 12.00-17.00u
en op afspraak.
Kunstenaars aanwezig.
Opening:
vrijdag 9 mei, 18.00-20.00u.

Bekijk het affiche.